A-A+

“来日绮窗前,寒梅著花未”全诗赏析

名句“来日绮窗前,寒梅著花未”出自唐代诗人王维的《杂诗三首》

杂诗三首

家住孟津河,门对孟津口。常有江南船,寄书家中否。
君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未。
已见寒梅发,复闻啼鸟声。心心视春草,畏向阶前生。

 

小娃撑小艇,偷采白莲回。

小娃撑小艇,偷采白莲回。
出自唐代白居易的《池上》 小娃撑小艇,偷采白莲回。不解藏踪迹,浮萍一道开。 参考翻译 译文及注释 译文二一个小孩撑着小船, 偷偷地采了白莲回来。他不知怎么掩藏踪迹,水面的浮萍上留下了一条船儿划过的痕迹。译...

关于描写月亮的诗句、描写月亮的古诗句

关于描写月亮的诗句、描写月亮的古诗句
●每相逢、月夕花朝,自有怜才深意。 ●须知最有,风前月下,心事始终难得。 ●沙汀宿雁破烟飞,溪桥残月和霜白。 ●遇佳景、临风对月,事须时恁相忆。 ●风月夜,几处前踪旧迹。 ●情知道世上,难使皓月长圆,彩云镇聚。 ●太液波翻,披香帘卷,月明风细。 ●残月朦胧,小宴阑珊,归来轻寒凛凛。 ●霜月夜凉,雪霰朝飞,一岁风光,尽堪随分,俊游清宴。 ●晓月将沈,征骖已鞴。 ●孤棹烟波,小楼风月,两处一般...

首夏犹清和,芳草亦未歇。

首夏犹清和,芳草亦未歇。
出自南朝诗人谢灵运的《游赤石进帆海》 首夏犹清和,芳草亦未歇。水宿淹晨暮,阴霞屡兴没。周览倦瀛壖,况乃陵穷发。川后时安流,天吴静不发。扬帆采石华,挂席拾海月。溟涨无端倪,虚舟有超越。仲连轻齐组,子牟眷魏阙。矜名道不足,适己物可忽。请附任公言,终然谢天伐。 赏析  南亭之游(参见《游南亭》)后,谢灵运开始了他在永嘉境内的探奇搜胜。一方面山水并不能真正抚平他心中的幽愤,所以这一段...

关于中秋节的诗句、描写中秋节的诗句

关于中秋节的诗句、描写中秋节的诗句
●中秋月 齐已 空碧无云露湿衣,众星光外涌清规。 东林莫碍渐高势,四海正看当路时。 还许分明吟皓魄,肯教幽暗取丹枝。 可怜关夜婵娟影,正对五候残酒卮。 ●夜思 李白 床前明月光,疑是地上霜。 举头望明月,低头思故乡。 ●月夜忆舍弟 杜甫 戍鼓断人行,秋边一雁声。 露从今夜白,月是故乡明。 有弟皆分散,无家问死生。 寄书长不达,况乃未休兵。 ●望月怀远 张九龄 海上生明月,天涯共此时。 情人怨遥夜,...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: