A-A+

“长安白日照春空”下句及全诗赏析、作者出处

长安白日照春空的下句是“绿杨结烟桑袅风”。整句:

长安白日照春空,绿杨结烟桑袅风。

诗句出自唐代诗人李白的《相和歌辞·阳春歌》

相和歌辞·阳春歌

作者:李白 年代:唐

长安白日照春空,绿杨结烟桑袅风。披香殿前花始红,
流芳发色绣户中。绣户中,相经过,飞燕皇后轻身舞,
紫宫夫人绝世歌。圣君三万六千日,岁岁年年奈乐何。

赏析:暂无。

描写爱情的诗句 郎骑竹马来,绕床弄青梅

描写爱情的诗句 郎骑竹马来,绕床弄青梅
举手长劳劳,二情同依依汉乐府民歌 <孔雀东南飞> 红豆生南国,春来发几枝.愿君多采撷,此物最相思 唐.王维<相思> 郎骑竹马来,绕床弄青梅 唐.李白<长干行> 月上柳梢头,人约黄昏后 宋.欧阳修<生查子> 一日不思量,也攒眉千度 宋.柳永<昼夜乐> 身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通 唐.李商隐<无题二首> 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干 唐.李商隐<无题> 东边日出西边雨,道是...

描写秋天景色的诗句、一些关于秋天的诗句

描写秋天景色的诗句、一些关于秋天的诗句
  ●八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅 唐?杜甫《茅屋为秋风所破歌》 ●长风吹白茅,野火烧枯桑 白茅;茅草。描写深秋原野的景象:大风吹卷着原野上的茅草,野火烧着枯萎的桑树。 唐?岑参《至大梁却寄匡城主人》 ●秋风万里动,日暮黄云高 唐?岑参《巩北秋兴寄崔明允》 ●返照乱流明,寒空千嶂净 返照:晚照,夕照。乱流:纵横错杂的河水。嶂:陡立的山峰。 唐?钱起《杪秋南山西峰题准上人兰若》 ●万叶秋声...

孔雀东南飞全文翻译赏析(中国古代最长的爱情诗)

孔雀东南飞全文翻译赏析(中国古代最长的爱情诗)
    孔雀东南飞     序曰:汉末建安中,庐江府小吏焦仲卿妻刘氏,为仲卿母所遣,自誓不嫁。其家逼之,乃投水而死。仲卿闻之,亦自缢于庭树。时人伤之,为诗云尔。     孔雀东南飞,五里一徘徊。     “十三能织素,十四学裁衣。十五弹箜篌,十六诵诗书。十七为君妇,心中常苦悲。君既为府吏,守节情不移。贱妾留空房,相见常日稀。鸡鸣...

“来日绮窗前,寒梅著花未”全诗赏析

“来日绮窗前,寒梅著花未”全诗赏析
名句“来日绮窗前,寒梅著花未”出自唐代诗人王维的《杂诗三首》 杂诗三首 家住孟津河,门对孟津口。常有江南船,寄书家中否。君自故乡来,应知故乡事。来日绮窗前,寒梅著花未。已见寒梅发,复闻啼鸟声。心心视春草,畏向阶前生。  
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: