A-A+

硕鼠硕鼠,无食我黍。三岁贯汝,莫我肯顾,逝将去女,适彼乐土。

诗经名句“硕鼠硕鼠,无食我黍。三岁贯汝,莫我肯顾,逝将去女,适彼乐土。”出自《诗经.国风.魏风.硕鼠》,意思是:大老鼠啊大老鼠,别再吃我的黍。多年侍奉你,全然不把我顾。发誓要离开你,到那舒心地。

《诗经.国风.魏风.硕鼠》

硕鼠硕鼠,无食我黍!三岁贯女,莫我肯顾。逝将去女,适彼乐土。乐土乐土,爰得我所?

硕鼠硕鼠,无食我麦!三岁贯女,莫我肯德。逝将去女,适彼乐国。乐国乐国,爰得我直?

硕鼠硕鼠,无食我苗!三岁贯女,莫我肯劳。逝将去女,适彼乐郊。乐郊乐郊,谁之永号!

译文:

  大田鼠呀大田鼠,不许吃我种的黍!多年辛勤伺候你,你却对我不照顾。发誓定要摆脱你,去那乐土有幸福。那乐土啊那乐土,才是我的好去处!

   大田鼠呀大田鼠,不许吃我种的麦!多年辛勤伺候你,你却对我不优待。发誓定要摆脱你,去那乐国有仁爱。那乐国啊那乐国,才是我的好所在!

   大田鼠呀大田鼠,不许吃我种的苗!多年辛勤伺候你,你却对我不慰劳!发誓定要摆脱你,去那乐郊有欢笑。那乐郊啊那乐郊,谁还悲叹长呼号!

人生亦有命,安能行叹复坐愁?

人生亦有命,安能行叹复坐愁?
出自南北朝鲍照的《拟行路难·其四》 泻水置平地,各自东西南北流。人生亦有命,安能行叹复坐愁?酌酒以自宽,举杯断绝歌路难。心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。 参考翻译 译文及注释 译文往平地上倒水,水会向不同...

明月松间照,清泉石上流。

明月松间照,清泉石上流。
出自唐代王维的《山居秋暝》 空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。 参考翻译 译文及注释 译文新雨过后山谷里空旷清新,深秋傍晚的天气特别凉爽。明月...

海上生明月,天涯共此时。

海上生明月,天涯共此时。
出自唐代张九龄的《望月怀远 / 望月怀古》 海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。灭烛怜光满,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。 参考翻译 译文及注释 译文茫茫的海上升起一轮明月,此时你我都在天...

天与短因缘,聚散常容易。

天与短因缘,聚散常容易。
出自宋代晏几道的《生查子·狂花顷刻香》 狂花顷刻香,晚蝶缠绵意。天与短因缘,聚散常容易。 传唱入离声,恼乱双蛾翠。游子不堪闻,正是衷肠事。 参考翻译 注释 ①“狂花”二句:狂花:春花盛开。晚蝶:秋蝶。唐彦谦《...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: