A-A+

毛泽东:赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞。全诗赏析

毛泽东名句“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞。”出自《菩萨蛮·大柏地》

菩萨蛮·大柏地

赤橙黄绿青蓝紫,  

谁持彩练当空舞。  

雨后复斜阳,  

关山阵阵苍。  

当年鏖战急,  

弹洞前村壁,  

装点此关山,  

今朝更好看。

作品赏析:

      一九二九年初,湘赣两省军阀何键、鲁涤平联手第三次”会剿“井冈山。一月十四日,毛泽东率红军主力下山,意图将敌军引离井冈山。离山后红军在赣南数战不利,直至二月十一日,得以在大柏地歼赣军刘士毅二个团,才打破危局。这是赣南、闽西的红军根据地创建之始。这首词是毛泽东重经大柏地时所作。

  这首词作于1933年夏。大柏地在江西省瑞金县城北30公里。1929年1月,毛泽东同志和朱德同志率领红军从井冈山出发,2月10日,同追来的国民党反动派在大柏地打了一仗,大获全胜。1933年夏天,毛泽东同志重新经过大柏地,触景生情,写了这首词。

  这首词表达了作者未能恢复的沉郁心情。

一些描写秋天的诗句 树木丛生,百草丰茂

一些描写秋天的诗句 树木丛生,百草丰茂
树木丛生,百草丰茂。 树树秋声,山山寒色 迢迢新秋夕,亭亭月将圆。 亭皋木叶下,陇首秋云飞。 无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。 蟋蟀独知秋令早,芭蕉下得雨声多。  砧杵敲残深巷月,梧桐摇落故园秋 哉秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰,憭栗兮若在远行,登山临水兮送将归。 草低金城雾,木下玉门风。 长风万里送秋雁,对此可以酣高楼。 愁因薄暮起,兴是清秋发。  出门未免流年叹...

蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家。

蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家。
出自晚唐诗人王驾的《雨晴》 雨前初见花间蕊,雨后全无叶底花。蜂蝶纷纷过墙去,却疑春色在邻家。 赏析 这首即兴小,写雨后漫步小园所见的残春之景。诗中摄取的景物很简单,也很平常,但平中见奇,饶有诗趣。  诗的前两句扣住象征春色的“花”字,以“雨前”所见和“雨后”情景相对比、映衬,吐露出一片惜春之情。雨前,春天刚刚降临,花才吐出骨朵儿,尚未开放;而雨后,花事已了,只剩下满树绿叶了,说...

春风春雨花经眼,江北江南水拍天。

春风春雨花经眼,江北江南水拍天。
出自宋代诗人黄庭坚的《次元明韵寄子由》 半世交亲随逝水,几人图画入凌烟?春风春雨花经眼,江北江南水拍天。欲解铜章行问道,定知石友许忘年。脊令各有思归恨,日月相催雪满颠。 赏析 这首是1081年(元丰四年)黄庭坚知吉州太和县(今江西泰和)时所作,年三十七岁。这时苏辙(子由)贬官在筠州(治所在今江西高安)监盐酒税。黄庭坚兄黄元明(名大临)寄给子由的诗,起二句说:“钟鼎功名淹管库,朝廷...

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。

芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。
出自唐代李商隐的《代赠二首·其一》 楼上黄昏欲望休,玉梯横绝月中钩。(月中钩 一作:月如钩)芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁。 参考翻译 注释 1、芭蕉不展:芭蕉的蕉心没有展开。2、丁香结:本指丁香之花蕾,丛生如结。此处用以象征固结不解之愁绪。3、...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: