A-A+

“投我以桃,报之以李”全诗出处作者及翻译赏析

    “投我以桃,报之以李”出自《大雅·抑》

    “辟尔为德,俾臧俾嘉。淑慎尔止,不愆于仪。不僭不贼,鲜不为则。投我以桃,报之以李。彼童而角,实虹小子。”

    《周南·卷耳》又言:“采采卷耳,不盈顷筐,嗟我怀人,置彼周行。”“投我以木桃,报之以琼瑶,匪报也,永以为是好也。”《诗经大雅抑》。解释成白话则是:他送我的是红桃,我报他的是琼琚,琼琚哪能算报答,是求彼此永相好。这就是“投之以桃,报之琼琚”的成语原产地。脍炙人口的《邶风·静女》则活脱脱写出了一对无暇情人相约城隅的情形:“静女其姝,俟我于城隅。爱而不见,搔首踟蹰。”

    简单说就是礼尚往来。往而不来,非礼也;来而不往。

    注:

    琼琚:精美的玉佩

有关水的诗句 昔闻洞庭水,今上岳阳楼

有关水的诗句 昔闻洞庭水,今上岳阳楼
昔闻洞庭水,今上岳阳楼。 上有青冥之长天,下有渌水之波澜。 云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。 谢公宿处今尚在,渌水荡漾清猿啼。 世间行乐亦如此,古来万事东流水。 清君试问东流水,别意与之谁短长。 天门中断楚江开,碧水东流至此回。 落花有意,流水无情。 花自飘零水自流。一种相思,两处闲愁。 山是眉峰聚,水是眼波横。 远看山有色,近听水无声。 千江有水千江月,万里无云万里天。 问君能有几多愁,...

一些描写鸟的诗句 长安大雪天,鸟雀难相觅

一些描写鸟的诗句 长安大雪天,鸟雀难相觅
春色淡远,唯听鸟雀调嗽,无人来往,独有柴门而已。 长安大雪天,鸟雀难相觅。 蝉燥村愈静,鸟鸣山更悠。 不提防沉鱼落雁鸟惊喧,则怕的羞花闭月花愁颤。 不堪肠断思乡处,红槿花中越鸟啼 昨宵庭处悲歌发,知是花魂与鸟魂? 在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝。 月出惊山鸟,时鸣春涧中。 已见寒梅发,复闻啼鸟声。 喧鸟覆春洲,杂英满芳甸。 呜咽一声犹未了,落花满地鸟惊飞。 淑气催黄鸟,晴光转绿苹。 开...

描写春季的诗句 东风洒雨露,会人天地春

描写春季的诗句 东风洒雨露,会人天地春
竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。宋·苏轼《惠崇春江晚景二首》 春风自恨无情水,吹得东流竟日西.宋·苏轼《往年宿瓜步梦中得小诗录示民师》 春路雨添花,花动一山春色. 宋·秦观《好事近》 芳菲消息到,杏梢红.宋·贺铸《小重山》 东风洒雨露,会人天地春。唐李白《送祁昂滴巴中》 咸阳二三月,宫柳黄金枝。唐李白《古风》 春草如有情,山中尚含绿。唐李白《金门答苏秀才》 袅晴丝吹来...

卷絮风头寒欲尽。坠粉飘红,日日香成阵。

卷絮风头寒欲尽。坠粉飘红,日日香成阵。
出自北宋诗人赵令畤的《蝶恋花》   卷絮风头寒欲尽。坠粉飘红,日日香成阵。新酒又添残酒困。今春不减前春恨。   蝶去莺飞无处问。隔水高楼,望断双鱼信。恼乱横波秋一寸。斜阳只与黄昏近。 赏析  词的上片以惜花托出别恨,起首三句描绘春深花落景象。所谓“卷絮风头”,可参看章质夫咏絮词的形容:“傍珠帘散漫,垂垂欲下,依前被、风扶起。”昔人又多以飞絮落花作为寒意将尽的晚春季节的特色,如“绿阴...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: