A-A+

与月亮有关的诗句、关于描写月亮的诗句

◆《宿建德江》【唐】孟浩然
移舟泊烟渚,日暮客愁新。野旷天低树,江清月近人。

◆《月》【唐】薛涛
魄依钩样小,扇逐汉机团。细影将圆质,人间几处看?

◆《望月怀远》【唐】张九龄
海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思。
灭烛怜光满,披衣觉露滋。不堪盈手赠,还寝梦佳期。

◆《月夜忆舍弟》【唐】杜甫
戍鼓断人行,边秋一雁声。露从今夜白,月是故乡明。
有弟皆分散,无家问死生。寄书长不达,况乃未休兵。

◆《山居秋暝》【唐】王维
空山新雨后,天气晚来秋。明月松间照,清泉石上流。
竹喧归浣女,莲动下渔舟。随意春芳歇,王孙自可留。

◆《旅宿》【唐】杜牧
旅馆无良伴,凝情自悄然。寒灯思旧事,断雁警愁眠。
远梦归侵晓,家书到隔年。沧江好烟月,门系钓鱼船。

◆《故人寄茶》【唐】曹邺
剑外九华英,缄题下玉京。开时微月上,碾处乱泉声。
半夜招僧至,孤吟对月烹。碧沉霞脚碎,香泛乳花轻。
六腑睡神去,数朝诗思清。月余不敢费,留伴肘书行。

◆《暮江吟》【唐】白居易
一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。

◆《霜月》【唐】李商隐
初闻征雁已无蝉,百尺楼台水接天。青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟。

◆《漫兴》一首【唐】杜甫
江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。

◆《泊秦淮》【唐】杜牧
烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

◆《枫桥夜泊》【唐】张继
月落乌啼霜满天,江枫渔父对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

◆《明月夜留别》【唐】李冶
离人无语月无声,明月有光人有情。别后相思人似月,云间水上到层城。

◆《江楼有感》【唐】赵嘏
独上江楼思悄然,月光如水水如天。同来玩月人何在,风景依稀似去年。

◆《十五夜望月》【唐】王建
中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家?

◆《生查子》【唐】牛希济
新月曲如眉,未有团圆意。红豆不堪看,满眼相思泪。
终日劈桃瓤,仁儿在心里。两朵隔墙花,早晚成连理。

◆《调笑令》【唐】戴叔伦
边草,边草,边草尽来兵老。
山南山北雪晴,千里万里月明。

登高壮观天地间,大江茫茫去不还。

登高壮观天地间,大江茫茫去不还。
出自唐代李白的《庐山谣寄卢侍御虚舟》 我本楚狂人,凤歌笑孔丘。手持绿玉杖,朝别黄鹤楼。五岳寻仙不辞远,一生好入名山游。庐山秀出南斗傍,屏风九叠云锦张。影落明湖青黛光,金阙前开二峰长,银河倒挂三石梁。香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍。翠影红霞映朝日,鸟飞不到吴天长。登高壮观天地间,大江茫茫去不还。黄云万里动风色,白波九道流雪山。好为庐山谣,兴因庐山发。闲窥石镜清我心...

史上最著名的对联

史上最著名的对联
过年在传统习俗中要贴年画、贴春联和贴窗花。 其中,贴春联的习俗源于古代的“桃符”,因为古人以桃木为辟邪之木。后来,随着造纸术的问世,才出现了以红纸代替桃木的张贴春联的习俗。 难联、缺字联、戏答联、无情联……这些机智的千年绝对,你能看懂几条?戳图,一起感受中国博大精深的对联文化。

诗经名句“皎皎白驹,在彼空谷,生刍一束,其人如玉。”

诗经名句“皎皎白驹,在彼空谷,生刍一束,其人如玉。”
诗经名句“皎皎白驹,在彼空谷,生刍一束,其人如玉。”出自《诗经.小雅.白驹》,意思是:皎洁的白色骏马,在空寂的山谷 。它咀嚼着一捆青草 ,那人如玉般美好 。 《诗经.小雅.白驹》   皎皎白驹,食我场苗。絷之维之,以永今朝。所谓伊人,于焉逍遥?    皎皎白驹,食我场藿。絷之维之,以永今夕。所谓伊人,于焉嘉客?    皎皎白驹,贲然来思。尔公尔侯,逸豫无期?慎尔优游,勉尔遁思。    皎...

含有风的诗句 夜来风雨声,花落知多少

含有风的诗句 夜来风雨声,花落知多少
儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。——清 高鼎《村居》 夜来风雨声,花落知多少。——唐 孟浩然《春晓》 昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。——唐 严武《军城早秋》 弓背霞明剑照霜,秋风走马出咸阳。——唐 令狐楚《少年行》 却余人物淘难尽,又挟风雪作远游。——近代 梁启超《太平洋遇雨》 千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。——唐 高适《...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: