A-A+

描写秋季景色的诗句、描写四季景色的诗句

◆芙蓉露下落,杨柳月中疏
芙蓉:荷花。
南朝齐·萧悫《秋思》

◆寒城一以眺,平楚正苍然
寒城:寒意已侵城关。眺:远望。平楚:平野。苍然:草木茂盛的样子。两句写初秋之景。
南朝齐·谢朓《宣城郡内登望》

◆亭皋木叶下,陇首秋云飞
亭皋:水边平地。木叶:树叶。陇首:山名,在今陕西、甘肃之间。
南朝梁·柳浑《捣衣诗》

◆草低金城雾,木下玉门风
草低:衰草枯萎。木下:树叶落下。金城:古郡名,在今甘肃榆中与青海西宁之间。玉门:玉门关,在今甘肃敦煌西。两句写西北寒秋之景。
南朝梁·范云《别诗》

◆树树秋声,山山寒色
秋声:秋天西风作,草木零落,多肃杀之声。
北周·庾信《周谯国公夫人步陆孤氏墓志铭》

◆时维九月,序属三秋
维:语助词,无义。序:时节。
唐·王勃《秋日登洪府膝王阁饯别序》

◆落霞与孤骛齐飞,秋水共长天一色
骛:鸟名,野鸭。齐飞:落霞从天而下,孤骛由下而上,高下齐飞。一色:秋水碧而连天,长空蓝而映水,形成一色。
唐·王勃《秋日登洪府膝王阁饯别序》

◆树树皆秋色,山山唯落晖
唐·王绩《野望》

◆挂林风景异,秋似洛阳春
唐·宋之问《始安秋日》

◆寒山转苍翠,秋水日潺湲
潺湲:流水声。
唐·王维《辋川闲居赠裴秀才迪》

◆荆溪白石出,天寒红叶稀
这两句写深秋景色:溪水下降,白石露出,红叶飘零,所余不多。
唐·王维《阙题二首·山中》

◆秋声万户竹,寒色五陵松
唐·李颀《望秦川》

◆金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜
唐·王昌龄《长信秋词五首》:“金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长。”

◆寒潭映白月,秋雨上青苔
唐·刘长卿《游休禅师双峰寺》

◆木落雁南渡,北风江上寒
唐·孟浩然《早寒江上有怀》

◆秋色无远近,出门尽寒山
唐·李白《赠庐司户》

◆雨色秋来寒,风严清江爽
唐·李白《酬裴侍御对雨感时见赠》

◆长风万里送秋雁,对此可以酣高楼
酣:尽情饮酒。
唐·李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

微雨过,小荷翻,榴花开欲燃。

微雨过,小荷翻,榴花开欲燃。
出自宋代诗人苏轼的《阮郎归·初夏》   绿槐高柳咽新蝉,薰风初入弦。碧纱窗下水沉烟,棋声惊昼眠。   微雨过,小荷翻,榴花开欲燃。玉盆纤手弄清泉,琼珠碎却圆。 赏析  这首词写的是初夏时节的闺怨生活,采用从反面落笔的手法,上片写静美,而从听觉入手,以声响状环境之寂;下片写动美,却从视觉落笔,用一幅幅无声画来展示大自然的生机。整首词淡雅清新而又富于生活情趣。   上片写初夏已悄悄来...

看看古代状元们写的诗词吧

看看古代状元们写的诗词吧
一、贺知章 武周证圣元年(695)乙未科状元,《全唐诗》存其诗二十一首。 《咏柳》 碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。 不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。 二、张九龄 武周长安二年(702)癸卯科状元,《全唐诗》存其诗二百二十二首。 《望月怀远》 海上生明月,天涯共此时。 情人怨遥夜,竟夕起相思。 灭烛怜光满,披衣觉露滋。 不堪盈手赠,还寝梦佳期。 《湖口望庐山瀑布水》 万丈洪泉落,迢迢半紫氛...

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻

儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻
“儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻”出自宋朝诗人杨万里的《宿新市徐公店》         宿新市徐公店   篱落疏疏一径深,树头花落未成阴。   儿童急走追黄蝶,飞入菜花无处寻。   赏析:   成阴:篱笆和小路,点明这是乡村;“花落未成阴”和结句中的“菜花”都阐明这是暮春时节。   后两句“孩童急走追黄蝶,飞入菜花无处...

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。
出自唐代王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》 寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。 参考翻译 译文及注释 译文迷蒙的烟雨,连夜洒遍吴地江天;清晨送走你,孤对楚山离愁无限!朋友啊,洛阳亲友若是问起我来;就说我依然冰心玉壶,坚守...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: