A-A+

关于描写梅花的诗句、赞美梅花的诗句

◆宋·苏轼《赠岭上梅》
梅花开尽白花开,过尽行人君不来。
不趁青梅尝煮酒,要看细雨熟黄梅。

◆白居易《新栽梅》
莫怕长洲桃李嫉,
池边新栽七株梅,
欲到花时点检来。
今年好为使君开。

◆元·王冕《梅花》
三月东风吹雪消,湖南山色翠如浇。
一声羌管无人见,无数梅花落野桥。

◆李清照《玉楼春.红梅》
红酥肯放琼苞碎,
探著南枝开遍末?
不知酝藉几多时,
但见包藏无限意。
道人憔悴春窗底,
闷损阑干愁不倚。
要来小看便来休,
未必明朝风不起。

 

◆柳宗元《早梅》
早梅发高树,回映楚天碧。
朔风飘夜香,繁霜滋晓白。
欲为万里赠,杳杳山水隔。
寒英坐销落,何用慰远客。

◆江梅(杜甫)
梅蕊腊前破,梅花年后多。
绝知春意好,最奈客愁何?
雪树元同色,江风亦自波。
故园不可见,巫岫郁嵯峨。

◆咏梅(陆游)
驿外断桥边,
寂寞开无主。
己是黄昏独自愁,
更著风和雨。
无意苦争春,
一任群芳妒。
零落成坭碾作尘,
只有香如故。

◆咏梅(毛泽东)
风雨送春归,
飞雪迎春到。
己是悬崖百丈冰,
尤有花枝俏。
俏也不争春,
只把春来报。
待到山花烂漫时,
她在丛中笑。

◆咏梅(郭沫若)
晨见梅花愁,
今见梅花笑。
本有东风孕满怀,
春伴梅花到。
风雨任疯狂,
冰雪随骄傲。
万紫千红结队来,
遍地吹军号。

◆王安石《梅》
墙角数枝梅,凌寒独自开。
遥知不足雪,为有暗香来。

◆苏东坡《红梅》
年年芳信负红梅,
江畔垂垂又欲开。
珍重多情关伊令,
直和根拨送春来。

哀哀父母,生我劳瘁。

哀哀父母,生我劳瘁。
出自先秦的《蓼莪》 蓼蓼者莪,匪莪伊蒿。哀哀父母,生我劬劳。 蓼蓼者莪,匪莪伊蔚。哀哀父母,生我劳瘁。 瓶之罄矣,维罍之耻。鲜民之生,不如死之久矣。无父何怙?无母何恃?出则衔恤,入则靡至。 父兮生我,母兮鞠我。抚我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我。欲报之德。昊天罔极! 南山烈烈,飘风发发。民莫不穀,我独何害!南山律律,飘风弗弗。民莫不穀,我独不卒! 参考翻译 译文及注释 译文 ...

况是青春日将暮,桃花乱落如红雨。

况是青春日将暮,桃花乱落如红雨。
出自唐代诗人李贺的《将进酒》 琉璃钟,琥珀浓,小槽酒滴真珠红。烹龙炮凤玉脂泣,罗帏绣幕围香风。吹龙笛,击鼍鼓;皓齿歌,细腰舞。况是青春日将暮,桃花乱落如红雨。劝君终日酩酊醉,酒不到刘伶坟上土! 赏析  李贺这首以精湛的艺术技巧表现了诗人对人生的深切体验。其艺术特色主要可分以下三点来谈。  一、多用精美名物,辞采瑰丽,且有丰富的形象暗示性,诗歌形式富于绘画美。  此诗用大量篇幅...

莺初解语,最是一年春好处。

莺初解语,最是一年春好处。
出自宋代苏轼的《减字木兰花·莺初解语》 莺初解语,最是一年春好处。微雨如酥,草色遥看近却无。休辞醉倒,花不看开人易老。莫待春回,颠倒红英间绿苔。 参考翻译 译文及注释 译文黄莺开始啼叫,这初春是一年中最好...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: