A-A+

“白发三千丈”的下一句及全诗赏析、作者出处

白发三千丈的下一句是“缘愁似个长”。整句是:

白发三千丈,缘愁似个长。

 赏析:首句“白发三千丈”作了奇妙的夸张,似乎不近情理,一个人七尺身躯,而有三千丈的头发,根本不可能。读到下句“缘愁似个长”才豁然明白,因为愁思像这样长。“缘”,因为;“个长”,这么长。白发因愁而生,因愁而长。这三千丈的白发,是内心愁绪的象征。诗中有形的白发被无形的愁绪所替换,于是这三千丈的白发很自然地被理解为艺术的夸张。

诗句出自李白的著名诗篇《秋浦歌》。以下是《秋浦歌》全诗:

秋浦歌

作者:李白       年代:唐

白发三千丈,缘愁似个长。
不知明镜里,何处得秋霜?

全文赏析:这首诗采用浪漫夸张的手法,抒发了诗人怀才不遇的苦衷。 

 首句“白发三千丈”作了奇妙的夸张,似乎不近情理,一个人七尺身躯,而有三千丈的头发,根本不可能。读到下句“缘愁似个长”才豁然明白,因为愁思像这样长。“缘”,因为;“个长”,这么长。白发因愁而生,因愁而长。这三千丈的白发,是内心愁绪的象征。诗中有形的白发被无形的愁绪所替换,于是这三千丈的白发很自然地被理解为艺术的夸张。  

   后两句“不知明镜里,何处得秋霜”是说:照着清亮的铜镜,看到自己萧萧白发,简直没法知道自己的头发怎么会变得这样的白。通过向自己的提问,进一步加强对“愁”字的刻画,抒写了诗人愁肠百结难以自解的苦衷。“秋霜”代指白发,具有忧伤憔悴的感情色彩。 

   这首诗大约作于唐玄宗–李隆基的天宝末年,这时候唐王朝政治腐败,诗人对整个局势深感忧虑。此时,李白已经五十多岁了,理想不能实现,反而受到压抑和排挤。这怎不使诗人愁生白发,鬓染秋霜呢?

毛泽东:赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞。全诗赏析

毛泽东:赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞。全诗赏析
毛泽东名句“赤橙黄绿青蓝紫,谁持彩练当空舞。”出自《菩萨蛮·大柏地》 菩萨蛮·大柏地 赤橙黄绿青蓝紫,  谁持彩练当空舞。  雨后复斜阳,  关山阵阵苍。  当年鏖战急,  弹洞前村壁,  装点此关山,  今朝更好看。 作品赏析:      一九二九年初,湘赣两省军阀何键、鲁涤平联手第三次”会剿“井冈山。一月十四日,毛泽东率红军主力下山,意图将敌军引离井冈山。离山...

12条有关写景的优美语句

12条有关写景的优美语句
1、庐山石径逶迤入古亭,茂林深处鸟鸣清。登高远望四方景,一道峰峦一道青。 2、小溪秋色枫香乌臼两相依,红叶随风伤别离。群鸭岸边勤对镜,旧装渐褪换新衣。 3、天成岩寺寺入山崖石做瓦,佛观殿外嶂连崖。碧空崖上水滴泄,胜似阳春雨打葩。 4、天成奇峡中断丹岩水自流,竹筏轻荡乐悠悠。鸳鸯引向涟漪起,疑是晴空梦里游。 5、朝霞绚丽多彩,仿佛是人世间最美的景色。可是,晚霞的美丽也毫不逊色. 6、观象山...

描写秋天景色的诗句、一些关于秋天的诗句

描写秋天景色的诗句、一些关于秋天的诗句
  ●八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅 唐?杜甫《茅屋为秋风所破歌》 ●长风吹白茅,野火烧枯桑 白茅;茅草。描写深秋原野的景象:大风吹卷着原野上的茅草,野火烧着枯萎的桑树。 唐?岑参《至大梁却寄匡城主人》 ●秋风万里动,日暮黄云高 唐?岑参《巩北秋兴寄崔明允》 ●返照乱流明,寒空千嶂净 返照:晚照,夕照。乱流:纵横错杂的河水。嶂:陡立的山峰。 唐?钱起《杪秋南山西峰题准上人兰若》 ●万叶秋声...

关于长江黄河的诗句、赞美黄河的诗句

关于长江黄河的诗句、赞美黄河的诗句
  ●星垂平野阔,月涌大江流 杜甫《旅夜抒怀》 ●无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来 杜甫《登高》 ●孤帆远影碧空尽,惟见长江天际流 李白《送孟浩然至广陵》 ●天门中断楚江开,碧水东流至此回 李白《望天门山》 ●山随平野尽,江入大江流 (李白《渡荆门送别》 ●黄河落天走东海,万里写入胸怀间。(赠《裴十四》) ●王之涣曰:黄河远上白云间,一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关(凉州词 ●白...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: