A-A+

“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量”名句赏析

名句“牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量”出自毛泽东的《七律 和柳亚子先生》

七律 和柳亚子先生

饮茶粤海未能忘,索句渝州叶正黄。  

三十一年还旧国,落花时节读华章。  

牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。  

莫道昆明池水浅,观鱼胜过富春江。

赏析:暂无。

 

描写时间的诗句 抓住今天,尽可能少依赖明天

描写时间的诗句 抓住今天,尽可能少依赖明天
盛年不再来,岁月不待人。 抓住今天,尽可能少依赖明天。 最珍贵的是今天,最容易失掉的也是今天。 盛年不再来,一日难再晨,及时当自勉,岁月不待人。 黑夜到临的时候,没有人能够把一角阳光继续保留。 时间是没有声音的锉刀. 庸人费心将是消磨时光,能人费尽心计利用时间. 不浪费时间,每时每刻都做些有用的事,戒掉一切不必要的行为. 时间就是性命,无端的空耗别人的时间,其实无异于谋财害命. 零碎的时...

云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟

云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟
“云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟”出自唐代诗人李白的《梦游天姥吟留别》  梦游天姥吟留别  李白  海客谈瀛洲,烟涛微茫信难求。  越人语天姥,云霓明灭或可睹。  天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。  天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。  我欲因之梦吴越,一夜飞度镜湖月。  湖月照我影,送我至剡溪。  谢公宿处今尚在,绿水荡漾清猿啼,  脚著谢公屐,身登青云梯...

夏天景色的诗句、描写夏天的诗句

夏天景色的诗句、描写夏天的诗句
  ◆残云收夏暑,新雨带秋岚 岚:雾气。 唐·岑参《水亭送华阴王少府还县》 ◆夏半阴气始,淅然云景秋 夏半:夏季过半,农历五月半后。淅:风吹拂的样子。 唐·韩愈《送刘师服》 ◆残暑蝉催尽,新秋雁带来 唐·白居易《宴散》 ◆江南孟夏天,慈竹笋如编。蜃气为楼阁,蛙声作管弦 孟夏:初夏,指农历四月。慈竹:竹名,亦称子母竹。如编:象编排起来一样。蜃气:古人以为蜃(大蛤)吹气...

教人怎不伤情。觉几度、魂飞梦惊。

教人怎不伤情。觉几度、魂飞梦惊。
出自宋代刘过的《柳梢青·送卢梅坡》 泛菊杯深,吹梅角远,同在京城。聚散匆匆,云边孤雁,水上浮萍。 教人怎不伤情。觉几度、魂飞梦惊。后夜相思,尘随马去,月逐舟行。 参考翻译 注释 泛菊杯深:化用陶渊明诗,写重阳佳节两人共饮菊花酒。泛,漂浮。深,...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: