A-A+

诗经名句“言者无罪,闻者足戒”

诗经名句“言者无罪,闻者足戒”出自《诗经·周南·关雎·序》:“言之者无罪,闻之者足以戒。”

         ①“言者无罪,闻者足戒”这句话告诉我们,要虚心听取别人的意见,有则改之,无则加勉。只有善于听取别人意见,努力改进我们才能不断的完善自己,提高自己。一个人如此,一个集体、一个民族、一个国家也要有这种精神,尤其是如今我国正处于社会主义发展初期,社会体制、结构、形态正处于一个转型的阶段,很多旧的体制、制度都需要进行改革,这个时候就尤其需要听取别人的意见,努力的进行提高和完善,从而更好更快的完成社会主义现代化建设,努力构建和谐社会。

  ②这句话也告诉我们在生活中要做到“严于律己,宽于待人”。指出自己观点和方法的人不应该承担什么责任,而听的人可以从中吸取有价值的东西。在一个大集体中,要敢于说出自己的缺点和毛病,多和集体交流沟通,又可以使自己得到改正提高又可以提醒大家不要犯这样类似的错误,建立起一个相互学习的氛围,如此才能提高一个集体整体的素质,有利于高效性、学习性团体的建立。

   ③我们也不能因为“言者无罪”就信口开河,胡说八道,没有任何依据的诋毁他人;也不能因此而置他人的隐私,甚至国家的机密于不顾,四处宣扬。

   ④认真听取他人意见,吸取他人的长处,不断的提高、完善自己是我们每人都应该具备的素质。只有愿意学习、善于学习,我们才能在社会主义的转型阶段跟上社会前进的脚步,为和谐社会的建设贡献出更多的力量。

  • 版权声明: 本文部分资料源于互联网,本站免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。
  • 转载请注明:诗经名句“言者无罪,闻者足戒” | https://mingju.yow100.com/169.html

有关珍惜时间的诗句 时间就是能力等等发展的地盘

有关珍惜时间的诗句 时间就是能力等等发展的地盘
时间是世界上一切成就的土壤。时间给空想者痛苦,给创造者幸福。麦金西 时间就是能力等等发展的地盘。马克思 忘掉今天的人将被明天忘掉。歌德 放弃时间的人,时间也放弃他。莎士比亚 辛勤的蜜蜂永没有时间的悲哀。布莱克 没有方法能使时钏为我敲已过去了的钟点。拜伦 时间最不偏私,给任何人都是二十四小时;时间也是偏私,给任何人都不是二十四小时。赫胥黎 任何节约归根到底是时间的节约。马克思 人的全...

关于描写雪的诗句、含有雪的诗句

关于描写雪的诗句、含有雪的诗句
●山回路转不见君,雪上空留马行处(岑参) ●云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前(韩愈) ●忽如一夜春风来,千树万树梨花开(岑参) ●雪消门外千山绿,花发江边二月晴(欧阳修) ●燕上雪花大如席,纷纷吹落轩辕台。 ●地白风色寒,雪花大入手(李白) ●战退玉龙三百万,败鳞残甲满天飞(张元作) ●柳絮因风起(谢道蕴) ●帘外雪初飘,翠幌香凝火未消。独坐夜寒人欲倦,迢迢,梦断更残倍寂寥。(沈佩) ●散漫天涯...

经典爱情诗句、经典诗句大全

经典爱情诗句、经典诗句大全
●无可奈何花落去,似曾相识燕归来。 ●我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑。 ●无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。 ●万里赴戎机,关山度若飞。 ●问渠哪得清如许?为有源头活水来。 ●我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。 ●万事俱备,只欠东风。 ●勿以恶小而为之,勿以善小而不为。 ●吾生也有涯,而知也无涯。 ●往者不可谏,来者犹可追。 ●为山九仞,功亏一篑。 ●亡羊补牢,犹未为晚。 ●学而不思则罔,思而不学则殆。...

关于西湖的诗句、描写西湖的诗句和古诗

关于西湖的诗句、描写西湖的诗句和古诗
关于西湖的诗句,以及描写西湖的诗句和古诗: 《题临安邸》     山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉,直把杭州当汴州。 《南游吟草》   武夷三十六雄峰,九曲清溪境不同。山水若从奇处看,西湖终是小家容。 《晓出净慈寺》    毕竟西湖六月中,风光不与四时同.接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红. 《饮》  水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: