A-A+

描写四季景色的诗句、秋季景色的诗句

 

◆寒山转苍翠,秋水日潺湲
潺湲:流水声。
唐·王维《辋川闲居赠裴秀才迪》

◆荆溪白石出,天寒红叶稀
这两句写深秋景色:溪水下降,白石露出,红叶飘零,所余不多。
唐·王维《阙题二首·山中》

◆秋声万户竹,寒色五陵松
唐·李颀《望秦川》

◆金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜
唐·王昌龄《长信秋词五首》:“金井梧桐秋叶黄,珠帘不卷夜来霜。熏笼玉枕无颜色,卧听南宫清漏长。”

◆寒潭映白月,秋雨上青苔
唐·刘长卿《游休禅师双峰寺》

◆木落雁南渡,北风江上寒
唐·孟浩然《早寒江上有怀》

◆秋色无远近,出门尽寒山
唐·李白《赠庐司户》

◆雨色秋来寒,风严清江爽
唐·李白《酬裴侍御对雨感时见赠》

◆长风万里送秋雁,对此可以酣高楼
酣:尽情饮酒。
唐·李白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

◆人烟寒橘柚,秋色老梧桐
人烟:人家炊烟。寒橘柚:秋日寒烟使橘袖也带有寒意。两句写人家缕缕炊烟,橘柚一片深碧,梧桐已显微黄,呈现一片深秋景色。
唐·李白《秋登宣城谢朓北楼》

◆高鸟黄云暮,寒蝉碧树秋
唐·杜甫《晚秋长沙蔡五侍御饮筵送殷六参军归沣州觐省》

◆信宿渔人还泛泛,清秋燕子故飞飞
信宿:连宿两夜。故:仍然。
唐·杜甫《秋兴八首》

◆翟塘峡口曲江头,万里风烟接素秋
唐·杜甫《秋兴八首》

◆远岸秋沙白,连山晚照红
唐·杜甫《秋野五首》

◆天上秋期近,人间月影清
唐·杜甫《月》

◆八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅
唐·杜甫《茅屋为秋风所破歌》

◆长风吹白茅,野火烧枯桑
白茅;茅草。描写深秋原野的景象:大风吹卷着原野上的茅草,野火烧着枯萎的桑树。
唐·岑参《至大梁却寄匡城主人》

◆秋风万里动,日暮黄云高
唐·岑参《巩北秋兴寄崔明允》

◆返照乱流明,寒空千嶂净
返照:晚照,夕照。乱流:纵横错杂的河水。嶂:陡立的山峰。
唐·钱起《杪秋南山西峰题准上人兰若》

◆万叶秋声里,千家落照时
落照:夕阳西下。
唐·钱起《题苏公林亭》

海日生残夜,江春入旧年。

海日生残夜,江春入旧年。
出自唐代王湾的《次北固山下》 客路青山外,行舟绿水前。(青山外 一作:青山下)潮平两岸阔,风正一帆悬。海日生残夜,江春入旧年。乡书何处达?归雁洛阳边。 参考翻译 译文及注释 译文旅途在青山外,在碧绿的江水前行舟。潮水涨满,两岸之间水面宽阔,顺...

关于赞美春天的诗句、描写春天的诗句

关于赞美春天的诗句、描写春天的诗句
  ●杨柳不遮春色断,一枝红杏出墙头  杨柳句谓杨柳遮不断春大的景色。  宋·陆游《马上作》  ●一春常是雨和风,风雨晴时春已空  宋·陆游《豆叶黄》  ●昨日春如十三女儿学绣,,枝枝不教花瘦  宋·辛弃疾《粉蝶儿·和晋臣赋落花》  ●东风吹雨细于尘  宋·辛弃疾《浣溪沙》  ●细听春山杜宇啼,一声声是送行诗  杜宇...

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜

童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜
“童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜”出自南宋诗人范成大的《四时田园杂兴·昼出耘田夜绩麻》   四时田园杂兴   昼出耘田夜绩麻,村庄儿女各当家。   童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。   赏析:   这首诗描绘乡村夏天日子中的一个场景。   首句“昼出耘田夜绩麻”是说:白日下田去除草,晚上搓麻线。“耘田”即除草。初夏,水稻田里禾苗需求除草了。这是...

表达相思的诗句、相思苦的诗句

表达相思的诗句、相思苦的诗句
  ★床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。  李白《静夜思》 ★海上生明月,天涯共此时。情人怨遥夜,竟夕起相思! 张九龄《望月怀远》 ★露从今夜白,月是故乡明。   杜甫《月夜忆舍弟》 ★秋空明月悬,光彩露沾湿。惊鹊栖未定,飞萤卷帘入。孟浩然《秋宵月下有怀》 ★昔年八月十五夜,曲江池畔杏园边。今年八月十五夜,湓浦沙头水馆前。西北望乡何处是,东南见月几回圆。昨风...
Copyright ©   诗词名句网 保留所有权利.  站务合作: kf@yow100.com

用户登录

分享到: